22.06.2017 / 16

KDV İade Alacaklarının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan Doğan Borçlara Mahsup Edilmesi.

Maliye Bakanlığı’nın Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri No:13), 22 Haziran 2017 tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğe göre, KDV iade alacaklarının 4760 sayılı ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlara mahsuben iade edilmeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle KDV iade alacaklarının, vergi dairesine olan ÖTV borçlarına veya ithalde ödenmesi gereken ÖTV’ye mahsup edilme imkanı yeniden getirilmiştir.

Tebliğin 2’nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-6.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere yeni bir paragraf eklenmiştir. Buna göre iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacaklarının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin, mükellefin talebine bakılmaksızın vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı hükme bağlanmıştır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilecektir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilecek ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.

Tebliğ 22 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

Söz konusu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.