07.12.2017 / 23

Ertelenen SGK Prim Ödeme Tarihlerinde Değişiklik Yapıldı.

05 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile Ertelenen SGK Prim Ödeme tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu yönetmeliğe eklenen Geçiçi Madde ile;

1- 2 Ocak 2018 ‘de ödenmesi gereken 2017 Şubat sigorta primleri; 26 Aralık 2017 tarihine ,

2 – 2017 Kasım ayı sigorta primleri ödeme süresi ise 26 Aralık 2017 tarihine çekilmiştir.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde aşağıdaki gibidir.

2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.