01.07.2019/06

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 Olarak Belirlendi

 

29.06.2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 28.06.2019 tarih ve 1266 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararıyla, 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı
ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak yeniden belirlenmiştir. Karar ile 05.09.2018 tarihinden beri
yürürlükte olan aylık % 2 olan gecikme zammı oranı, % 2,5’e çıkarılmıştır.

 

Bununla birlikte, Vergi Usul Kanunu’nun 112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı” ile
aynı Kanunun 370’nci maddesine göre uygulanan oran ve 371’inci maddesine göre uygulanan
”pişmanlık zammı oranı “ da aylık %2,5 ‘e çıkarılmıştır.

Konu ile ilgili karara buradan ulaşabilirsiniz.