02.08.2019/13

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayınlandı

 

2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması
Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ yayınlanmıştır.Tebliğin amacı; 17.07.2019 tarihli ve 7186 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2’nci maddesi ile
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 90’ıncı madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi olarak gösterilmiştir.Buna göre, Tebliğ ile yurt dışında bulunan para,
altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, geçici 90’ıncı madde hükümleri
çerçevesinde, 31.12.2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara
bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler . Geçici 90’ıncı
madde kapsamında bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı
yapılmayacaktır.Yurt dışında bulunan varlıkların yurt dışında bulunan banka veya finansal
kurumlardan kullanılan ve 19.07.2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en
geç 31.12.2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir.

Konu ile ilgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz