24.03.2020/10

KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Form Ba-Bs Bildirimleri ve e-Defter/e-Beratların Oluşturulma İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

 

Gelir İdaresi Başkanlı’ğı tarafından yayınlanan 23.03.2020 tarih ve  VUK-126/2020-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 26 Mart 2020 gün sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna kadar,

– 31 Mart 2020 gün sonuna kadar verilmesi gereken Şubat 2020 dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

– 31 Mart 2020 gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar,

 

uzatılmıştır.

Konu ile ilgili Vergi Usul Kanunu sirkülerine buradan ulaşabilirsiniz.