18.04.2020/19

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süresi Uzatıldı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 17.04.2020 tarih ve VUK-127/2020-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyannameye ilişkin tahakkuk eden verginin ödeme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar,

uzatılmıştır.

 

Konu ile ilgili Vergi Usul Kanunu sirkülerine buradan ulaşabilirsiniz.