19.09.2020/34

Sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımının %25 ile sınırlandırılmasına ilişkin süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır

 

18.09.2020 tarih 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 17.09.2020 tarih, 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13’üncü maddesindeki süreler 3 ay uzatılmıştır. Buna göre;

– Sermaye şirketlerinde,  2019 yılı net dönem kârının dağıtılabilir kısmının 30.09.2020 tarihine kadar yüzde yirmi beş ile sınırlandırılan süre 31.12.2020 tarihine uzamıştır.

– Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtımının tamamen sınırlandırılması 31.12.2020 tarihine uzamıştır.

– Genel kurulun yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi 31.12.2020 tarihine kadar kaldırılmıştır.

– Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında yukarıdaki hükümler uygulanmayacaktır.

– Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 31.12.2020 tarihi sonuna kadar ertelenmiştir.

 

İlgili Cumhurbaşkanı kararına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,